CECH Opole

CECH OPOLE
Przejdź do treści
.


.
Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją, zrzeszającą na zasadach dobrowolności rzemieślników i inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz osoby prawne.
Cech posiada osobowość prawną
Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle, ustawy o działalności gospodarczej, ustawy o organizacjach pracodawców oraz statutu
Podstawowym zadaniem Cechu jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i związków zawodowych pracowników oraz utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu.
Cech prowadzi działalność na terenie województwa opolskiego.
Członkowie Cechu są zrzeszeni w pięciu sekcjach branżowych:
Fryzjersko-kosmetycznej, Motoryzacyjnej, Spożywczej, Budowlanej i Różnej

___________________________________________________

Tutaj możesz przeczytać o nowych aktualnościach na temat CECHU.


POŻEGNANIE ŚP HELENY SAŁADZIAK

05.05.2023     I     Aktualności


WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA RODZINIE

ORAZ BLISKIM

Z POWODU ŚMIERCI

HELENY SAŁADZIAK

długoletniego członka CECHU Rzemiosła

wspaniałego człowieka i wybitnego Mistrza szkolącego

składają

Zarząd, Dyrekcja i pracownicy

CECHU Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Opolu

 


____________INFORMACJA O NIECZYNNYM
BIURZE CECHU

28.04.2023     I     Aktualności


Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2023 r. (wtorek)

biuro Cechu będzie NIECZYNNE.

Za utrudnienia przepraszamy.PIELGRZYMKA PRZEDSIĘBIORCÓW I RZEMIEŚLNIKÓW NA GÓRĘ

ŚW. ANNY

20.04.2023     I     Aktualności
__________


INFORMACJA O NIECZYNNYM
BIURZE CECHU

06.04.2023     I     Aktualności


Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023 r.

(piątek) biuro Cechu będzie NIECZYNNE.

Za utrudnienia przepraszamy.

STATUT CECHU
_____________


 1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją, zrzeszającą na zasadach dobrowolności rzemieślników i inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz osoby prawne.
 2. Cech posiada osobowość prawną.
 3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle, ustawy o działalności gospodarczej, ustawy o organizacjach pracodawców oraz statutu.
 4. Podstawowym zadaniem Cechu jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i związków zawodowych pracowników oraz utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu.
 5. Cech prowadzi działalność na terenie województwa opolskiego.
 6. Członkowie Cechu są zrzeszeni w pięciu sekcjach branżowych:
  • Fryzjersko-kosmetycznej
  • Motoryzacyjnej
  • Spożywczej
  • Budowlanej
  • Różnej

O CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W OPOLU
_____________
Historia Cechu Rzemiosł Różnych w Opolu

W roku 1995 Cech Rzemiosł Różnych w Opolu obchodziłby 50-lecie istnienia, licząc od zakończenia II wojny światowej i do takich obchodów Zarząd Cechu rozpoczął przygotowania.
Jednakże Walne Zgromadzenie Delegatów Cechu, które odbyło się 20 marca 1995 roku zmieniło diametralnie te zamierzenia. Podjęto bowiem uchwałę, aby dotrzeć do źródeł rzemiosła na opolskiej ziemi, pozostawiając na uboczu problemy narodowościowe.
Po zbadaniu dostępnej bibliografii oraz akt znajdujących się w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Opolu ustalono, iż obchodzić będziemy Jubileusz 650-lecia.
Śląsk, jako jeden z bogatszych zawsze obszarów, przechodził szczególne zawirowania polityczne. Zmieniały się rządy, królestwa, monarchowie.
Zmieniał się język i kultura. Przechodziły - wyniszczające wszystko - wojny i pożary. Dane o dziejach Śląska, tych gospodarczych dziejach, o rozwoju miasta, a w ślad za tym i rozwoju rzemiosła - trzeba by szukać w rozsianych archiwach czeskich, niemieckich i polskich.
Dzieje rzemiosła cechowego na Śląsku nie posiadają monograficznego opracowania. To zadanie czeka na historyków... [czytaj dalej]
Statut CECHU
Galeria
Historia Cechu Rzemiosł Różnych w Opolu
WYKAZ FIRM ZRZESZONYCH
KONTAKT
___________________
CECH RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Związek Pracodawców w Opolu
45-061 Opole, ul. Katowicka 55
nr konta: 57 1050 1504 1000 0023 1536 0335

Tel: 77 454 3852
Tel: 518 154 006
Tel: 518 154 016
Email: sekretariat@cechopole.pl

Website: www.cechopole.pl